Newsletter

Přihlášení k odběru novinek

9 + 8 =

Ochrana osobních údajů

Odesláním vyplněného formuláře nám* dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
svého jména, příjmení, e-mailové adresy a současné IP adresy pro účely zasílání zpravodaje (obchodního sdělení) elektronickou poštou. Váš souhlas je právním základem pro zpracování uvedených údajů a můžete jej kdykoliv odvolat, a to podle instrukcí na konci každého zpravodaje.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 let, nepoužijeme je k automatizovanému rozhodování ani k profilování, nepředáme je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ani dalším osobám kromě poskytovatelů elektronických služeb odesílání zpravodaje. Při odesílání zpráv používáme šifrování.

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na naši adresu*, nejlépe doporučeným dopisem. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

*Správcem údajů je firma Blue step spol. s r.o., IČ: 26721139, Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře.