Kariéra

EPIGEMIC®

hledá nové kolegy do týmu!

Chceme našim zákazníkům po celé České i Slovenské republice zajistit nejen co nejlepší dostupnost našich produktů, ale i dostatek kvalitních informací o možnostech jejich využití.

„Nehledáme obyčejné obchodníky.“

Rádi proto rozšíříme náš tým o lidi se zájmem o novinky ve zdravém životním stylu. Zájemcům poskytneme odborné školení a marketingovou podporu.

EPIGEMIC®

hľadá kolegov pre Slovensko!

Pre našich zákazníkov na celom Slovensku  chceme zabezpečiť nielen čo najlepšiu dostupnosť našich produktov, ale aj dostatok kvalitných informácií o možnostiach ich využitia.

„Nehľadáme obyčajných obchodníkov.“

Radi preto rozšírime náš tím o ľudí so záujmom o novinky v oblasti zdravého životného štýlu. Záujemcom poskytneme odborné školenie a marketingovú podporu.

Napište nám

Pro více informací volejte na +420 273 134 801 nebo +420 777 905 652.

3 + 11 =

Ochrana osobních údajů

Odesláním vyplněného formuláře nám* dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
svého jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, současné IP adresy a údajů uvedených ve zprávě a to pro účely ucházení se o zaměstnání nebo obchodní spolupráci. Váš souhlas je právním základem pro zpracování uvedených údajů a můžete jej kdykoliv odvolat.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 let, nepoužijeme je k automatizovanému rozhodování ani k profilování, nepředáme je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nepředáme je ani dalším osobám, pouze s výjimkou jejich technického užití k elektronické komunikaci s Vámi. Při odesílání e-mailů používáme šifrování.

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na naši adresu*, nejlépe doporučeným dopisem. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

*Správcem údajů je firma Blue step spol. s r.o., IČ: 26721139, Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře.